ชื่อ-สกุล ฐิติพร แสงพันธ์
อีเมล thitipornw@wp-lawoffice.com
เบอร์ติดต่อ 098-858-7109
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2558
ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย
ตำแหน่งทางวิชาชีพ พนักงานประสานงานกฏหมายกับหน่วยงานราชการ
บริษัท สยามธรรมนนท์ จำกัด
เจ้าหน้าที่กฎหมาย
บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
นิติกร สายงานบริการ ปตท.
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไอแอลซ์ จำกัด

ประสบการณ์ด้านที่ปรึกษากฎหมาย

  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ
  • จัดทำเอกสารทางกฎหมาย
  • ตรวจสอบร่างสัญญาต่าง ๆ และร่างสัญญาต่างๆ
  • จัดทำข้อมูล และเตรียมข้อมูลให้กับสำนักงานกฎหมายของบริษัท
  • รับมอบอำนาจไปยื่นเอกสารกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ และ ศาลปกครอง