ชื่อ-สกุล ธนชาต หรูวรรธนะ
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส
ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 1176/2538 ประเภทตลอดชีพ
ตำแหน่งทางวิชาชีพ กรรมการบริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
(ปี 2521 ถึง ปี 2538)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปุษยเรียลเอสเตท จำกัด
(ปี 2538 ถึง ปี 2539)
หัวหน้าสำนักงาน
สำนักงานกฎหมายลอว์เวิร์ธ
(ปี 2538 ถึง ปี 2560)