ชื่อ-สกุล นายสมยศ  ผ่องศรี
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตำแหน่งปัจจุบัน

ทนายความ

ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 1189/2533
ตำแหน่งทางวิชาชีพ      ทนายความอาวุโส
 

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

 

ประสบการณ์การทำงาน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (25 ปี)

  • งานคดีสถาบันการเงิน 

  • งานคดีแพ่งทั่วไป

  • งานคดีอาญา

  • งานที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน