ชื่อ-สกุล ประวิทย์ เล็กมณี
อีเมล prawithl@wp-lawoffice.com , prawithlekmanee@gamil.com
เบอร์ติดต่อ 094-5585641
การศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2548
ตำแหน่งปัจจุบัน พาร์ทเนอร์
บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด
ใบอนุญาตว่าความ เลขที่ 1492/2549
ตำแหน่งทางวิชาชีพ ทนายความ
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
(ปี 2549 ถึง ปี 2561)
ประสบการณ์การทำงาน

  • ว่าความในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน คดีปกครอง คดีรับเหมาก่อสร้าง คดีพิพาทที่ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการ รวมถึงทำงานเป็นหน่วยงานระบบWhistle Blowing ให้กับบริษัท และเข้าร่วมการสอบสวนในระบบ Whistle Blowing ให้กับบริษัทต่าง ๆ ฯลฯ