เกี่ยวกับสำนักงาน

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคุณวรเศรษฐ์  เผือกสกนธ์ นักกฎหมายที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายธุรกิจในสำนักกฎหมายชื่อดังของประเทศไทยยาวนานกว่า ๒๖ ปี โดยเฉพาะด้านกฎหมายแรงงานได้รวมตัวกับนางจรีวรรณ สุธีชีวะ พาร์ทเนอร์ที่ได้เคยร่วมงานกันมายาวนานในสำนักกฎหมายเดียวกัน เพื่อให้บริการกฎหมายชั้นเลิศให้กับลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ

จากการทำหน้าที่ให้บริการด้านกฎหมายอย่างยาวนามของคุณวรเศรษฐ์  เผือกสกนธ์ และพาร์ทเนอร์ เรารับทราบปัญหาในการบริการกิจการของสำนักกฎหมายเป็นอย่างดี และรู้ว่าเราจะให้บริการกฎหมายชั้นเลิศแก่ลูกค้าได้อย่างไร ดังนั้น เราจึงกล้าที่จะรับประกันว่า การให้บริการของเรา ไม่ว่าการให้คำปรึกษากฎหมายหรืองานอรรถคดี จะเป็นบริการที่มีความแม่นยำ ฉับไว นำไปปฏิบัติได้จริง ราคายุติธรรม เรามีทีมงานนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถในทางวิชาชีพกฎหมายทั้งที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่พร้อมให้บริการแก่ลูกค้า

ปัจจุบัน เราให้บริการแก่ลูกค้าทุกประเภท ตั้งแต่บุคคลธรรมดา กลุ่ม  บริษัททั่วไป Startups and SMEs รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่ และบริษัทข้ามชาติระดับโลกหลายราย ดังนั้น ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่า เมื่อให้เราให้บริการแล้ว จะได้รับการบริการไม่แตกต่างจากการให้บริการของสำนักกฎหมายชื่อดังทั่วไป

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด
4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800