ทีมงานของเรา


วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์


worasetep@wp-lawoffice.com
worasetep@gmail.com

จรีวรรณ สุธีชีวะ

กรรมการ/พาร์ทเนอร์


jareewans@wp-lawoffice.com
jareewans@gmail.com

บริการทางกฎหมาย


บริการทางกฎหมาย

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด ให้บริการทางกฎหมาย ดังนี้

กฎหมายธุรกิจ

บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์ วางระบบ และจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงสัญญาทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายทั่วไป รวมทั้งบริการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ให้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภท

อรรถคดี

บริการรับดำเนินคดี แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

บทความกฎหมาย

ค่าจ้างคืออะไร

บทความกฏหมายเงินอะไรเป็นค่าจ้างหรือไม่นั้น ยังเป็นปัญหาในวงการแรงงานอยู่ตลอดมา เพราะแต่ละกิจการต่างมีชื่อและรูปแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างแตกต่างกันออกไป ทั้งๆที่จริงกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดนิยามคำว่าจ้างไว้แล้ว ดังนี้ “ค่าจ้าง” หมายถึง...

อ่านเพิ่มเติม

สวัสดิการ…….ให้แล้วห้ามเปลี่ยนแปลงจริงหรือ???

บทความกฏหมายเชื่อว่า ทุกสถานประกอบการ นายจ้างจะต้องจัดให้มีสวัสดิการ (Welfare) ให้กับลูกจ้างของตนไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพ แบบฟอร์มพนักงาน เงินกู้สวัสดิการ งานปีใหม่ กีฬาสี รถรับส่งลูกจ้าง เป็นต้น ซึ่งยังไม่รวมถึงสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน ได้แก่...

อ่านเพิ่มเติม

เลิกจ้างด้วยวาจา………บังคับได้จริงหรือ???

บทความกฏหมายลิ้นกับฟันย่อมกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเสมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง วันๆหนึ่งทำงานร่วมกันไม่ต่ำกว่าเจ็ดถึงแปดชั่วโมงก็ย่อมเกิดความไม่เข้าใจต่อกันบ้าง บางครั้งก็ลุกลามไปถึงกับขั้นชี้นิ้วไล่ออก...

อ่านเพิ่มเติม

ทำงานไม่ได้มาตรฐานกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

บทความกฏหมายสถานประกอบการใดที่มีการว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง หรือมีการว่าจ้างชาวต่างชาติมาทำงาน ค่าจ้างมักจะสูง และมักจะได้รับสวัสดิการที่พิเศษกว่าลูกจ้างทั่วไป เช่น จัดให้มีรถประจำตำแหน่งพร้อมคนขับ จัดที่พักให้ (กรณีเป็นการว่าจ้างคนต่างชาติ) นอกจากนี้...

อ่านเพิ่มเติม

การกระทำอันไม่เป็นธรรมกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

บทความกฏหมายดูเสมือนจะเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายแล้วสำหรับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยทั่วไปเป็นที่เข้าใจว่า หากลูกจ้างถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ นอกจากนี้...

อ่านเพิ่มเติม

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ครั้งที่ 2(ตอนจบ)

บทความกฏหมายเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาท่านผู้อ่าน  ผู้เขียนขอเริ่มต่อเลยครับ ๑.  กรณีเลิกจ้างโดยอ้างเหตุปรับโครงสร้างองค์กร เป็นข้อยอดนิยมสำหรับนายจ้างยามเศรษฐกิจไม่ดีที่จะเลิกจ้างลูกจ้างอย่างชอบธรรม ซึ่งก็ปรากฏคดีขึ้นสู่ศาลฏีกาเป็นจำนวนมาก ...

อ่านเพิ่มเติม

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด
4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800