ร่วมงานกับเรา

สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตนเองที่
บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (จ-ศ 09.00 -16.00 น.)
4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร. 090-9879200 (ติดต่อคุณชลธิชา เผือกสกนธ์) หรือ
ส่งใบสมัครทาง E-mail พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและรูปถ่าย
ได้ที่ choltichap@wp-lawoffice.com หรือ choltichap@gmail.com

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด
4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800