บุคลากร

วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์

จรีวรรณ สุธีชีวะ

จรีวรรณ สุธีชีวะ

กรรมการ/พาร์ทเนอร์

ฐิติพร แสงพันธ์

ฐิติพร แสงพันธ์

นักกฎหมาย

ธนชาต หรูวรรธนะ

ธนชาต หรูวรรธนะ

ที่ปรึกษาอาวุโส

สมยศ ผ่องศรี

สมยศ ผ่องศรี

ทนายความ

จิตติ พุทธขาว

จิตติ พุทธขาว

ทนายความ

ธนิน คณาญาติ

ธนิน คณาญาติ

ทนายความอาวุโส

ประวิทย์ เล็กมณี

ประวิทย์ เล็กมณี

ทนายความ

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด
4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800