บุคลากร

วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์

จรีวรรณ สุธีชีวะ

จรีวรรณ สุธีชีวะ

กรรมการ/พาร์ทเนอร์

ประวิทย์ เล็กมณี

ประวิทย์ เล็กมณี

พาร์ทเนอร์

ฐิติพร วัตยานนท์

ฐิติพร วัตยานนท์

นักกฎหมาย

ธนชาต หรูวรรธนะ

ธนชาต หรูวรรธนะ

ที่ปรึกษาอาวุโส

จิตติ พุทธขาว

จิตติ พุทธขาว

ทนายความอาวุโส

ธนิน คณาญาติ

ธนิน คณาญาติ

ทนายความอาวุโส

สมยศ  ผ่องศรี

สมยศ ผ่องศรี

ทนายความอาวุโส

RICHARD J. FAFOUTAS

RICHARD J. FAFOUTAS

Advisor

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด

4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800