บุคลากร

วรเศรษฐ์ เผือกสกนธ์

กรรมการผู้จัดการ/พาร์ทเนอร์


worasetep@wp-lawoffice.com
worasetep@gmail.com

จรีวรรณ สุธีชีวะ

กรรมการ/พาร์ทเนอร์


jareewans@wp-lawoffice.com
jareewans@gmail.com

ฐิติพร แสงพันธ์

นักกฎหมาย

ธนชาต หรูวรรธนะ

ที่ปรึกษาอาวุโส

สมยศ ผ่องศรี

ทนายความอาสุโส

จิตติ พุทธขาว

ทนายความอาวุโส

ธนิน คณาญาติ

ทนายความอาวุโส

ประวิทย์ เล็กมณี

ทนายความ

RICHARD J. FAFOUTAS

Advisor

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด

4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2

แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800