บริการทางกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์ วางระบบ และจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงสัญญาทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายทั่วไป รวมทั้งบริการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ให้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภท

อรรถคดี

บริการรับดำเนินคดี แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

 02-7802995

 w.andpartners

บริษัท วรเศรษฐ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จํากัด
4 อาคารนภา เพลส ห้อง บี4, บี8, บี9 ถนนประชาราษฎร์ 2
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800