กฎหมายธุรกิจ

บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำทางกฎหมาย ตรวจสอบวิเคราะห์ วางระบบ และจัดทำหรือแก้ไขปรับปรุงสัญญาทางธุรกิจ จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและเอกสารทางกฎหมายทั่วไป รวมทั้งบริการทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ ให้กับองค์กรธุรกิจทุกประเภท